Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica
nazovite
Telefon: 048 655 110, Fax: 048 655 102
pisite
E-mail: info@zzjz-kkz.hr
sjena

Novosti

Svjetski dan AIDS-a - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

Svjetski dan AIDS-a


Povodom Svjetskog dana AIDS-a prenosimo članak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 25. studenog 2022.


Dana 1. prosinca Svjetski je dan AIDS-a koji obilježavamo već 34 godine. Cilj je različitim aktivnostima i medijskim događajima doprinijeti informiranju javnosti o infekciji HIV-om koji uzrokuje AIDS, dostupnosti liječenja antiretrovirusnim lijekovima, mogućnostima prevencije te podsjetiti o važnosti uklanjanja stigme i diskriminacije s kojima se još uvijek susreću oboljeli i njihovi bližnji. U prevenciji je važno rano otkrivanje i liječenje zaraze HIV-om, ali i drugih spolno prenosivih bolesti te promicanje odgovornog spolnog ponašanja i zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja.


Hrvatski zavod za javno zdravstvo pridružuje se i ove godine u suradnji s udrugom HUHIV i brojnim partnerima obilježavanju Svjetskog dana AIDS-a sudjelovanjem u aktivnostima javnozdravstvene kampanje „Volim zdravlje“.


Međunarodni simbol svjesnosti i podrške oboljelima, prevenciji i liječenju ove bolesti je crvena vrpca (engl. red ribbon), a njeno isticanje je jedan od načina pokazivanja solidarnosti i podrške oboljelima i spomen na umrle. Poruka ovogodišnjeg Svjetskog dana AIDS-a je „Izjednačiti“ (engl. Equalize). To je poticaj za sve nas da radimo na rješavanju nejednakosti i doprinosimo eliminaciji infekcije HIV-om i AIDS-a. 


Infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV)  koja neliječena dovodi do slabosti imuniteta i bolesti AIDS jedna je od bolesti koja se značajno proširila u svim dijelovima svijeta i njeno sprječavanje jedan je od javnozdravstvenih prioriteta.


U svijetu je, prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije i Zajedničkog programa Ujedinjenog naroda za AIDS (UNAIDS), krajem 2021. godine bilo 37,7 milijuna ljudi koji žive s HIV-om, od čega oko 2,2 milijuna u Europskoj regiji SZO-a, te godine je zabilježeno 1,5 milijuna novooboljelih od zaraze HIV-om, a 650 000 ljudi umrlo je od posljedica ove bolesti. Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti (ECDC) u zemljama članicama Europske unije i Europsko Ekonomske zajednice (EU/EEA) u 2021. je zabilježeno oko 14.971 novih dijagnoza HIV infekcije, što čini stopu od 3,7 na 100 000 stanovnika.


Posljednje desetljeće se u svijetu bilježi kontinuirani pad novooboljelih od infekcije HIV-om i smrti od AIDS-a. U zemljama EU/EEA tijekom posljednjeg desetljeća se također kontinuirano smanjuje broj novooboljelih i umrlih od AIDS-a, a posljednjih godina se bilježi i blagi pad novih infekcija HIV-om.


U cilju zaustavljanja širenja infekcije HIV-om, svjetske su organizacije postavile globalne zdravstvene strategije i ciljeve za ubrzavanje i poboljšanje prevencije i liječenja koji uključuju okončanje epidemije HIV-a/AIDS-a do 2030. godine kao dio Globalnih ciljeva održivog razvoja (engl. Sustainable Development Goals, SDGs). Globalni ciljevi uključuju i ciljeve UNAIDS-a koji poziva zemlje da do 2025. godine postignu preduvjete za završetak epidemije (95 % zaraženih osoba je dijagnosticirano, 95 % dijagnosticiranih uzima antiretrovirusne lijekove i 95 % liječenih ima nemjerljivu viremiju).


Epidemiologija infekcije HIV-om i AIDS-a u Hrvatskoj


Prema preliminarnim podacima Registra za HIV/AIDS Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u razdoblju od 1985. godine, kada su zabilježeni prvi slučajevi zaraze HIV-om u Hrvatskoj, do polovine studenoga 2022. godine zabilježeno je ukupno 2002 osobe (1772 muškaraca i 228 žena) kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om, od čega ih je 613 oboljelo od AIDS-a. U istom je razdoblju od AIDS-a umrlo 255 osoba (349 od HIV-a/AIDS-a). Većina osoba kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om su bili muškarci (89 %) i najveći postotak prijavljenog puta prijenosa je seksualni odnos između muškaraca (71 %), dok je drugi najčešći put prijenosa spolni odnos između žene i muškarca. Udio zaraženih putem injektiranja droga je 4%. Pojavnost infekcije HIV-om u Hrvatskoj se zadržala na niskoj razini, s blagim trendom porasta novodijagnosticiranih osoba do 2015. godine, što dijelom možemo objasniti uspješnijim otkrivanjem infekcije povećanom dostupnošću testiranja u zdravstvenim ustanovama i zajednici, te nakon 2015. blagim padom broja novooboljelih.


Prevencija i Nacionalni program prevencije HIV/AIDS-a


U Hrvatskoj se HIV/AIDS tijekom 37 godina od pojave prvih slučajeva (1985.) zadržava na niskoj razini, jednoj od najnižih u Europi, zahvaljujući kontinuiranoj i sustavnoj primjeni cijelog skupa mjera prevencije, dijagnostike i liječenja. Aktivnosti koje se u zemlji provode imaju za cilj održati povoljnu epidemiološku situaciju, te unaprijediti skrb za zaražene osobe i osobe u povećanom riziku za infekciju, sukladno globalnim ciljevima 95 % – 95 % – 95 %. Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV/AIDS-a obuhvaća medicinske, javnozdravstvene i obrazovne mjere, mjere destigmatizacije oboljelih, uzimajući u obzir važnost suradnje različitih partnera, uključujući organizacije civilnog društva, kako bi se uspostavilo koordinirano i sinergističko djelovanje svih dijelova društva u suzbijanju i sprječavanju HIV-a/AIDS-a.


Testiranje i rano otkrivanje infekcije je važna preventivna mjera, kako za individualno liječenje, tako i za sprečavanje širenja infekcije odnosno smanjenje broja novooboljelih osoba. Liječenje koje se započne rano je uspješnije. U Hrvatskoj je na petnaestak lokacija dostupno dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV u zavodima za javno zdravstvo te u zajednici, kao nadogradnja zdravstvenom sustavu, gdje se osobe koje su u većem riziku zaraze HIV-om ili koje žele provjeriti HIV status mogu anonimno i besplatno testirati. Popis centara za dobrovoljno testiranje i savjetovanje možete pronaći ovdje  ili u tražilici zdravstvenih usluga u aplikaciji Spolno zdravlje , čiji sadržaji su prošle godine prošireni  i s edukativnom internetskom platformom – Volim zdravlje.


Liječenje oboljelih od HIV infekcije antiretrovirusnom terapijom, koja je od 1997. godine dostupna, je prema pokazateljima ishoda liječenja te uključivanja i zadržavanja u skrbi uspješno, čime se poboljšava prognoza i kvaliteta života oboljelih te doprinosi sprečavanju širenja infekcije HIV-om. No, još je uvijek nepovoljno to što se dio zaraza HIV-om (oko 50 %) otkrije u kasnom stadiju HIV infekcije.


Važna poruka temeljena na medicinskim dokazima je Nemjerljivo=Nezarazno (N=N), koja znači da osobe koje žive s HIV-om i redovito uzimaju lijekove te imaju nemjerljivu razinu virusa ne mogu prenijeti HIV svojim seksualnim partnerima.


U današnje vrijeme je infekcija HIV-om postala kronična bolest s kojom je moguće živjeti, raditi i planirati budućnost zahvaljujući napretku medicinske znanosti, razvoju lijekova i društvenom pristupu oboljelima.


S obzirom na put prijenosa, dosadašnje iskustvo je pokazalo da je prevenciju infekcije HIV-om najbolje provoditi u kontekstu zaštite spolnog zdravlja odnosno objedinjujući prevenciju svih učestalih spolno prenosivih infekcija uz edukaciju o izbjegavanju rizičnih ponašanja i primjeni zaštitnih ponašanja.


Očuvanje zdravlja i prevencija bolesti započinje znanjem. No stečeno znanje treba primjenjivati i aktivno pristupiti zaštiti zdravlja.


Stoga je ove godine naglasak nacionalne kampanje na važnosti primjene znanja u zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja uz promociju brojnih “alata” i usluga koje pomažu u informiranju i stjecanju znanja te njegovoj primjeni odnosno prakticiranju protektivnog ponašanja i korištenju preventivnih usluga.


Javnozdravstvena kampanja „Volim zdravlje“ koja se provodi u sklopu istoimenog projekta koji financira Europski socijalni fond u središte stavlja primjenu znanja. Kampanjom se promoviraju edukativno informativni materijali i usluge koji pomažu u informiranju i stjecanju znanja o prevenciji infekcije HIV-om i drugih spolno prenosivih infekcija te zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja, a uključuju interaktivne alate poput kvizova, kalkulatora rizika, mogućnosti postavljanja pitanja stručnjacima te edukativne članke o cijepljenju, načinima zaštite, testiranju, liječenju, psihosocijalnoj podršci oboljelima i slično:


–          Volim zdravlje – portal za edukaciju i informiranje zdravstvenih djelatnika, drugih stručnjaka kao i zainteresiranih laika (e-učenje / online tečajevi, stručni zdravstveni članci, promocija zdravlja i prevencija bolesti, savjetovališta i centri za testiranje, podrška oboljelima)


–          BRUTALKA – enciklopedija o spolnom zdravlju koja na sveobuhvatan način obrađuje teme o zaštiti spolnog zdravlja za mlade i sadrži brutalno otvorene edukativne i stručne informacije o spolnom zdravlju


–        SPOLNO ZDRAVLJE – mobilna aplikacija s interaktivnim alatima – kalkulator rizika, pitaj stručnjaka, tražilica zdravstvenih usluga i brojni edukativni i informativni sadržaji


–          Centri za savjetovanje i testiranje – centri za anonimno i besplatno testiranje na HIV, hepatitis B i C, te neke spolno prenosive infekcije (sifilis, gonoreja, klamidijska infekcija) te savjetovanje o zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja uz pružanje pomoći kod upućivanja na daljnje pretrage i preglede, povezivanja sa sustavom skrbi i liječenja te pružanje psihosocijalne podrške.


Više informacija o kampanji povodom Svjetskog dana AIDS-a 2022 možete vidjeti ovdjeObjavljeno: 28.11.2022.
Usluge

Cijepljenje Sanitarne iskaznice Zdravstveni odgoj osoba Upute za uzimanje mikrobioloških uzoraka HACCP Ispitivanje zdravstvene ispravnosti Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Savjetovališta Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Posljednje novosti


Peludna prognoza
6. vlj '23.
SVE NOVOSTI