Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica
nazovite
Telefon: 048 655 110, Fax: 048 655 102
pisite
E-mail: info@zzjz-kkz.hr
sjena

Službe

Služba za zdravstvenu ekologiju

O službi Ispitivanje mikrobiološke čistoće objekata Ispitivanje voda Ispitivanje namirnica Ispitivanje predmeta opće uporabe

Služba za zdravstvenu ekologiju provodi mjere zaštite zdravlja ljudi kroz praćenje, analizu i ocjenu utjecaja okoliša na zdravlje. Svoju djelatnost provodi putem ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvalitete uzoraka voda (vode za ljudsku potrošnju, otpadne, tehnološke, površinske, podzemne, bazenske i vode za kupanje), hrane, predmeta opće uporabe i mikrobiološke čistoće objekata. Prema projektu Prevencija rizika određenih čimbenika okoliša prati se koncentracija i vrsta alergena u zraku na području Koprivničko-križevačke županije (pelud drveća, trava i korova). Unutar Službe djeluje i Tim zdravstvene ekologije koji je financiran od strane HZZO. Tim čine liječnik specijalist uže specijalnosti epidemiologije–zdravstvene ekologije i sanitarni inženjer.

Služba za zdravstvenu ekologiju obavlja svoju djelatnost u skladu s dobrom laboratorijskom praksom te zahtjevima Norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 prema kojoj je akreditirana za područje „Ispitivanje voda i hrane“. Akreditirane metode navedene su u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1260 i dostupne na web stranici HAA (http://www.akreditacija.hr/registar).

Služba za zdravstvenu ekologiju ovlaštena je kao:

  • službeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole od strane Ministarstva poljoprivrede uz suglasnost Ministarstva zdravstva
  • ovlašteni laboratorij za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole od strane Ministarstva zdravstva
  • ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Djelatnici Službe su stručnjaci iz područja svog djelovanja te sudjeluju u kreiranju javnozdravstvene politike na području Županije. Kvalitetan i stručan rad na području utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje stanovnika omogućuje i korištenje visokosofisticirane opreme (AAS, IC, GC, HPLC i TOC/TN) sukladno hrvatskim propisima i europskim uredbama.

Služba za zdravstvenu ekologiju smještena je na lokaciji Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48 000 Koprivnica (prizemlje) i sastoji se od dva odjela:

  • Odjel za laboratorijsku analitiku
  • Odjel za kvalitetu laboratorijske analitike.Kontakt
Služba za zdravstvenu ekologiju

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48 000 Koprivnica
Tel: 048 655 130
Fax: 048 655 102
E-mail: ekologija@zzjz-kkz.hrNATRAG

Usluge

Cijepljenje Sanitarne iskaznice Zdravstveni odgoj osoba Upute za uzimanje mikrobioloških uzoraka HACCP Ispitivanje zdravstvene ispravnosti Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Savjetovališta Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Posljednje novosti


Peludna prognoza
27. svi '24.
SVE NOVOSTI