Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica
nazovite
Telefon: 048 655 110, Fax: 048 655 102
pisite
E-mail: info@zzjz-kkz.hr
sjena

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama Planovi Izvještaji Antikorupcijski plan Transparentnost

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15., dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba, dok je Zavod za javno zdravstvo Koprivničko–križevačke županije tijelo javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Pristup informacijama u Zavodu za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija na internetskoj stranici te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.


ikona

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika   
divider
ikona
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika   
divider
ikona
Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti   
divider
ikona
Obrazac za prijavu nepravilnosti   
divider
ikona
Obrasci za pristup informacijama   
divider
ikona
Odluka o imenovanju službenika za informiranje   
divider
ikona
Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje   
divider
ikona
Upitnik za samoprocjenu   
divider
ikona
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu   
divider
ikona
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu   
divider
ikona
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu   
divider
ikona
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu   
divider
ikona
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu   
divider
ikona
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu   
divider
ikona
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu   
divider

Službenik za informiranje:

Tanja Paska
Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, Koprivnica
Tel: 048 655 117
Fax: 048 655 102
E-mail: racunovodstvo@zzjz-kkz.hr


Usluge

Cijepljenje Sanitarne iskaznice Zdravstveni odgoj osoba Upute za uzimanje mikrobioloških uzoraka HACCP Ispitivanje zdravstvene ispravnosti Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Savjetovališta Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Posljednje novosti


Peludna prognoza
22. tra '24.
SVE NOVOSTI