Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica
nazovite
Telefon: 048 655 110, Fax: 048 655 102
pisite
E-mail: info@zzjz-kkz.hr
sjena

Službe

Služba za epidemiologiju

O službi Cijepljenje Zdravstveni odgoj osoba Sanitarna iskaznica HACCP Pripravnost

Djelatnici Službe za epidemiologiju provode mjere higijensko epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području naše Županije te po potrebi protuepidemijske mjere, što uključuje slijedeće:
 • Evidenciju, prevenciju i suzbijanje zaraznih bolesti
  • Kontinuirano prati kretanje zaraznih bolesti u populaciji na temelju prijava epidemija, oboljenja te smrti od zaraznih bolesti iz ordinacija liječnika na primarnoj razini zdravstvene zaštite, bolnice i laboratorija. Prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi preventivne epidemiološke mjere za sprječavanje i suzbijanje širenja zaraznih bolesti ranom intervencijom i stalnom dostupnošću.
 • Zdravstveni nadzor
  • Obavlja zdravstvene preglede osoba pod zdravstvenim nadzorom s ciljem otkrivanja kliconoštva i zaraznih bolesti u osoba koje obavljaju poslove u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane, odnosno u proizvodnji i prometu kozmetičkih proizvoda, osoba koje skrbe o djeci predškolske dobi, osoba koje pružaju usluge njege pučanstvu, te osoba koje dolaze iz država u kojima postoji bolest malarije, kolere, virusnih hemoragijskih groznica ili drugih bolesti određenim međunarodnim ugovorom kojeg je Republika Hrvatska stranka. Kao dokaz zdravstvene sposobnosti izdaje sanitarnu iskaznicu.
 • Provođenje imunizacije
  • Distribuira cjepivo i pruža stručnu pomoć svim cjepiteljima na području Županije, nadzire provođenje obaveznog programa cijepljenja te u slučajevima nezadovoljavajućeg obuhvata intervenira dopunskim cijepljenjem.
  • Provodi sva neobavezna cijepljenja: npr. protiv bjesnoće, krpeljnog meningoencefalitisa, hepatitisa A i B, pneumokoka, haemophilusa influenzae tipa B, meningokoka, trbušnog tifusa, humanog papiloma virusa i gripe.
  • Epidemiološki obrađuje sve osobe koje su bile ugrizene, ogrebene ili u kontaktu sa slinom ili krvi bijesnih ili na bjesnoću sumnjivih životinja (pas, mačka, lisica, krava, konj,…) te po potrebi primjenjuje antirabičnu zaštitu.
 • Zdravstveni odgoj
  • Organizira i provodi zdravstveni odgoj kao što je Zdravstveni odgoj osoba te drugu edukaciju u cilju zdravstvenog prosvjećivanja pučanstva.
  • Pruža stručne usluge subjektima u poslovanju s hranom prilikom uspostave i primjene samokontrole po načelima HACCP sustava kroz informacije, edukaciju, implementaciju, verifikaciju i laboratorijske analize.
 • Nadzor nad higijenom okoliša
  • Provodi nadzor nad vodoopskrbom, javnom i društvenom prehranom, javnim objektima i higijenom okoliša te vrši stručni nadzor nad provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.


Kontakt
Služba za epidemiologiju Koprivnica

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48 000 Koprivnica
Tel: 048 655 120
Fax: 048 655 121
E-mail: epidemiologija.kc@zzjz-kkz.hr

Služba za epidemiologiju Križevci

Trg Svetog Florijana 12, 48260 Križevci
Tel: 048 681 401
Fax: 048 271 353
E-mail: epidemiologija.kz@zzjz-kkz.hr

Služba za epidemiologiju Đurđevac

Gajeva 1, 48350 Đurđevac
Tel: 048 811 345
Fax: 048 811 345
E-mail: epidemiologija.dj@zzjz-kkz.hrNATRAG

Usluge

Cijepljenje Sanitarne iskaznice Zdravstveni odgoj osoba Upute za uzimanje mikrobioloških uzoraka HACCP Ispitivanje zdravstvene ispravnosti Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Savjetovališta Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Posljednje novosti


Peludna prognoza
18. srp '24.
SVE NOVOSTI