Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica
nazovite
Telefon: 048 655 110, Fax: 048 655 102
pisite
E-mail: info@zzjz-kkz.hr
sjena

Usluge

Služba za epidemiologiju

O službi Cijepljenje Zdravstveni odgoj osoba Sanitarna iskaznica HACCP Pripravnost

 • Definicija i zakonska obveza
  • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), u prijevodu analiza opasnosti i kontrola kritičnih točaka, je preventivni sustav koji identificira moguće opasnosti (biološke, kemijske, fizičke) koje mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane i utvrđuje mjere za kontrolu opasnosti s ciljem osiguranja zdravstveno ispravne hrane.
  • Obveza uspostave i primjene samokontrole u Republici Hrvatskoj određena je Zakonom o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15) i Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13). Prema čl. 7. navedenog Zakona subjekti u poslovanju s hranom dužni su uspostaviti provoditi i održavati sustave i postupke temeljene na načelima HACCP sustava iz čl.5. stavka 2. Uredbe (EZ) br.852/2004.
 • Djelatnici Službe za epidemiologiju provode u skladu s važećim propisima:
  • implementaciju HACCP sustava
  • reviziju i monitoring HACCP sustava
  • edukaciju o dobroj higijenskoj praksi (DHP)
  • utvrđivanje higijenskih i sanitarno-tehničkih uvjeta u objektima u kojima se radi s hranom i vodom (ugostiteljskim i trgovačkim objektima, pekarama, slastičarnama, dječjim vrtićima i ustanovama za obrazovanje, domovima za smještaj starijih i nemoćnih osoba)
 • Implementacija HACCP sustava obuhvaća:
  • obilazak objekta
  • sastavljanje hodograma aktivnosti
  • analizu postojećeg stanja i prijedlog mjera za otklanjanje tehničkih i organizacijskih nedostataka u pisanom obliku,
  • teoretsku edukaciju zaposlenika,
  • identifikaciju opasnosti,
  • definiranje kritičnih kontrolnih točaka, kritičnih granica i korektivnih mjera,
  • izradu HACCP plana,
  • izradu i uvođenje potrebnih evidencija , te praktičnu edukaciju prilikom njihove uspostave,
  • izradu potrebnih planova, radnih uputa, standardnih postupaka i procedura,
  • verifikaciju sustava internim auditom po zahtjevu subjekta koji posluje s hranom i
  • reviziju HACCP plana ovisno o nalazu audita


Kontakt
Služba za epidemiologiju Koprivnica

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48 000 Koprivnica
Tel: 048 655 120
Fax: 048 655 102
E-mail: epidemiologija.kc@zzjz-kkz.hr

Služba za epidemiologiju Križevci

Trg Svetog Florijana 12, 48260 Križevci
Tel: 048 681 401
Fax: 048 271 353
E-mail: epidemiologija.kz@zzjz-kkz.hr

Služba za epidemiologiju Đurđevac

Gajeva 1, 48350 Đurđevac
Tel: 048 811 345
Fax: 048 811 345
E-mail: epidemiologija.dj@zzjz-kkz.hrNATRAG

Usluge

Cijepljenje Sanitarne iskaznice Zdravstveni odgoj osoba Upute za uzimanje mikrobioloških uzoraka HACCP Ispitivanje zdravstvene ispravnosti Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Savjetovališta Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Posljednje novosti


Peludna prognoza
13. lip '24.
SVE NOVOSTI