Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica
nazovite
Telefon: 048 655 110, Fax: 048 655 102
pisite
E-mail: info@zzjz-kkz.hr
sjena

Novosti

LEGIONELLA Obveze prioritetnih objekata - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

LEGIONELLA Obveze prioritetnih objekata


Zakonska regulativa
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23)
- Pravilnik o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika (NN 43/24)
- Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23, 88/23)


Zakonska regulativa definira prioritetne objekte kao velike objekte koji nisu kućanstva, s brojnim korisnicima potencijalno izloženima rizicima povezanima s vodom, osobito velike objekte za javnu upotrebu i to: bolnice, lječilišta, škole i ostale obrazovne ustanove, vrtiće, objekte u kojima se obavlja djelatnost socijalne skrbi za korisnike na smještaju, sportske dvorane, skupinu ´hoteli´, skupinu ´kampovi´, učeničke i studentske domove, trgovačke centre, kaznene ustanove i vojarne.


U prioritetnim objektima se, između ostaloga, provode analize vode za ljudsku potrošnju na parametar Legionella.
Procjenom rizika za kućnu vodoopskrbnu mrežu prioritetni objekt definira sve moguće rizike koji proizlaze iz kućne vodoopskrbne mreže. To je dokument koji obuhvaća sve postupke, planove i evidencije koji se provode u sustavu samokontrole kako bi se utvrđeni rizici kontrolirali. Tijekom izrade Procjene rizika potrebno je definirati kontrolne točke, broj uzoraka i učestalost kojom će se voda za ljudsku potrošnju uzorkovati i analizirati na parametar Legionella.
Minimalan broj uzoraka propisan je Pravilnikom o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika (NN 43/24): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_04_43_749.html


Kada se registrira kontaminacija sustava legionelama poduzimaju se određene kontrolne mjere (preventivne i korektivne) mjere.


Preventivne mjere provode se kontinuirano unaprijed utvrđenom dinamikom u cilju prevencije pojave bakterija roda Legionella:
- Osiguranje protoka i cirkulacije vode radi sprječavanja zadržavanja vode.
- Ispiranje dijelova sustava u kojima je niska potrošnja vode.
- Ispiranje ostalih dijelova vodnih sustava ako su povezani sa sustavom kućne vodoopskrbne mreže.
- Osiguranje temperature tople vode od minimalno 50°C nakon 1 min puštanja na krajnjim točkama sustava.
- Osiguranje temperature u sustavu hladne vode niže od 25°C (poželjno ispod 20°C) na krajnjim točkama sustava.
- Kontrola i čišćenje rozeta tuševa i mrežica od kamenca te po potrebi zamjena.
- Redovito održavanje bojlera i spremnika (čišćenje i dezinfekcija).
- Pregled i po potrebi čišćenje revizijskih okana gdje se nalazi priključak na javnu vodoopskrbnu mrežu (npr. kad su cijevi i ventili potopljeni pod vodom).
- Preventivna dezinfekcija sustava u objektima koji rade sezonski odnosno nakon provođenja radova na sustavima.


Korektivne mjere poduzimaju se s ciljem otklanjanja nesukladnosti u sustavu kućne vodoopskrbne mreže:
- Pregled i čišćenje pojedinih dijelova vodoopskrbnog ustava u skladu s preporukama proizvođača.
- Čišćenje bojlera i ostalih spremnika u sustavu potrošne tople vode uz provođenje dezinfekcije.
- Čišćenje taloga i kamenca s mrežica na slavinama i rozeta tuševa. - Ispiranje sustava tople i hladne vode najmanje 5 minuta.
- Ispiranje protupožarnih hidranata ukoliko postoji povezanost sa sustavom kućne vodoopskrbne mreže.
- Dezinfekcija toplinom / pasterizacija sustava ili kemijska dezinfekcija sustava odnosno hiperkloriranje sustava ili dezinfekcija drugim prikladnijim metodama.
- Ponavljanje uzorkovanja pojačanom učestalošću.
- Ostale tehničke korektivne mjere koje uključuju potrebne građevinske i/ili strojarske radove.


Objavljeno: 10.6.2024.
Usluge

Cijepljenje Sanitarne iskaznice Zdravstveni odgoj osoba Upute za uzimanje mikrobioloških uzoraka HACCP Ispitivanje zdravstvene ispravnosti Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Savjetovališta Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Posljednje novosti


Peludna prognoza
13. lip '24.
SVE NOVOSTI