Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica
nazovite
Telefon: 048 655 110, Fax: 048 655 102
pisite
E-mail: info@zzjz-kkz.hr
sjena

Novosti

Procjena rizika kućne vodoopskrbne mreže - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

Procjena rizika kućne vodoopskrbne mreže


Procjena rizika za kućnu vodoopskrbnu mrežu podrazumijeva procjenu svih mogućih rizika koji proizlaze iz kućnih vodoopskrbnih mreža, a objedinjeni su dokumentom koji obuhvaća sve postupke, planove i evidencije koji se provode u sustavu samokontrole prioritetnih objekata kako bi se utvrđeni rizici kontrolirali.


Bolnice, lječilišta, ustanove socijalne skrbi i objekti iz skupine hoteli s kapacitetom većim od 25 smještajnih jedinica obvezni su osnovati Povjerenstvo za procjenu rizika kućne vodoopskrbne mreže koje je dužno održavati i brinuti se o sustavu kućne vodoopskrbne mreže.
Prioritetni objekti koji pružaju uslugu smještaja u objektima s kapacitetom manjim od 25 smještajnih jedinica iz skupine hoteli, skupine kampovi te ostali prioritetni objekti (škole i ostale obrazovne ustanove, vrtići, sportske dvorane, učenički i studentski domovi, trgovački centri, kaznene ustanove i vojarne) mogu imenovati jednu odgovornu osobu koja održava i brine se o sustavu i mjerama kontrole iz procjene rizika.


Dokument „Procjena rizika kućne vodoopskrbne mreže prioritetnog objekta“ sastoji se od sljedećih elemenata:


1. Popis članova Povjerenstva odnosno imenovanje odgovorne osobe za procjenu rizika kućne vodoopskrbne mreže, kao i popis osoba koje su sudjelovale u izradi procjene rizika ako su drugačije od prethodno navedenih.


2. Opis kućne vodoopskrbe mreže sadrži informacije o samoj izvedbi i radu, te komponentama unutarnje vodoopskrbne mreže, identifikaciju svih drugih sustava koji mogu biti povezni sa kućnom vodoopskrbnom mrežom, opis načina korištenja i eventualne specifične potrebe za vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju, definiranje i označavanje dijelova objekta koji su povremeno ili sezonski u uporabi, evidentiranje materijala u dodiru s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju te shematski prikaz sustava.


3. Identifikacija opasnosti i opasnih događaja provodi se za svaki element iz opisa kućne vodoopskrbne mreže i daje odgovore na sljedeća pitanja: Što može krenuti po zlu? Gdje i kako?
Preporučene radnje uključuju između ostaloga izvid sustava zagrijavanja potrošne tople vode (PTV), recirkulacijskih pumpi te internih instalacija hladne vode namijenjene za ljudsku potrošnju tijekom kojega bi trebalo dobiti odgovore na sljedeća pitanja:


1. Koja je temperatura PTV koja se postiže u krajnjoj točki nakon 1 minute ispuštanja?


2. Koja je razlika temperature između spremnika PTV i krajnje točke?


3. Može li se u krajnjim točkama postići temperature od 70 °C?


4. Je li temperatura hladne vode namijenjene za ljudsku potrošnju sukladna posebnom pravilniku kojim se uređuju parametri sukladnosti?


5. Kakvo je stanje instalacija kućne vodoopskrbne mreže (npr. korozija)?


6. Je li hidrantska mreža odvojena od kućne vodoopskrbne mreže?


7. Postoje li u sklopu kućne vodoopskrbne mreže spojevi na klimatizacijske sustave (s rashladnim tornjevima ili evaporativnim kondenzatorima) i/ili fontane u objektima ili u blizini objekata?  


4. Procjena rizika korak je kojim se analiziraju opasnosti i opasni događaji te procjenjuje predstavljaju li oni značajan rizik koji se treba kontrolirati.


5. Kontrola rizika postiže se definiranjem i uspostavljanjem kontrolnih mjera za opasnosti kojima je dan značajan prioritet tijekom procjene rizika. Kontrolne mjere predstavljaju širok spektar aktivnosti i postupaka / procesa koji izravno utječu na sigurnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Mogu biti sljedeće: preventivne (uključene u stadiju dizajna, projektiranja, izgradnje), tehničke (npr. kontrola temperature, postupci održavanja) i/ili mogu uključivati postupke obrade vode namijenjene za ljudsku potrošnju (dezinfekcija, filtracija,…) te se, isto tako, mogu odnositi na načine ponašanja, odnosno korištenja vode.


6. Operativni monitoring kućne vodoopskrbne mreže zahtijeva odabir prikladnih postupaka i/ili značajnih indikatora kojima će se provjeravati učinkovitost kontrolnih mjera.


7. Svi prethodno opisani postupci moraju biti dokumentirani u Procjeni rizika kućne vodoopskrbne mreže.


8. Verifikacija služi da bi se dokazalo da primijenjeni pristup upravljanja rizicima radi pravilno kako bi se osigurao integritet kućne vodoopskrbne mreže i osigurala kontinuirana isporuka zdravstveno ispravne vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Potrebno je analizirati vodu sukladno zakonodavnim zahtjevima kako bi se potvrdila njezina zdravstvena ispravnost i osiguralo postizanje prethodno postavljenih ciljeva.


9. Potrebno je planirati te povremeno i pravovremeno revidirati Procjenu rizika kućne vodoopskrbne mreže, osobito nakon incidentnih situacija te promjena/modifikacija koje utječu na samu kućnu vodoopskrbnu mrežu odnosni kućni vodoopskrbni sustav.


 


Više informacija potražite na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_04_43_749.html


Objavljeno: 10.6.2024.
Usluge

Cijepljenje Sanitarne iskaznice Zdravstveni odgoj osoba Upute za uzimanje mikrobioloških uzoraka HACCP Ispitivanje zdravstvene ispravnosti Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Savjetovališta Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Posljednje novosti


Peludna prognoza
13. lip '24.
SVE NOVOSTI